R&D project “Enhanced Control”

The aim of the project is to create a device that allows quick and accurate quality control in the production process of flat elements, especially in the furniture industry.

 

As a result of the project, a measuring table will be made for measuring flat elements in two dimensions, such as furniture boards or metal sheets. The device will consist of a camera or a set of cameras (the so-called camera matrix) with a driving system. An integral element of the system will be a built-in enclosure within which the system will be made to illuminate the measured object. The device will have an integrated touch display with a diagonal of over 20 inches for operating the device. The whole will be completed with an IT system collecting statistical data from measurements and device operating parameters. The effect of the project will be used in the wood, aviation and automotive industries.

The project is implemented as part of the investment of the VC Link fund, co-financed by the Smart Growth Operational Program, Sub-measure 1.3.1 Support for research and development projects in the preseed phase by proof of concept funds – BRIdge Alfa.The value of the project is PLN 1,100,000.00, the value of co-financing PLN 880,000.00.

Projekt B+R „Enhanced Control”

Celem projektu jest stworzenie urządzenia pozwalającego na szybką i dokładną kontrolę jakości w procesie produkcji elementów płaskich, szczególnie w branży meblowej.

 

W ramach projektu zostanie wykonany stół pomiarowy służący do mierzenia elementów płaskich w dwóch wymiarach, takich jak płyty meblowe czy blachy. Urządzenie składać się będzie z kamery lub ich zestawu (tak zwanej macierzy kamer) wraz z systemem jezdnym. Integralnym elementem systemu będzie zabudowana obudowa w ramach, w której zostanie wykonany system oświetlający mierzony przedmiot. Urządzenie posiadać będzie zintegrowany wyświetlacz dotykowy o przekątnej ponad 20 cali służącym do obsługi urządzenia. Całość dopełni system informatyczny gromadzący dane statystyczne z pomiarów oraz parametry pracy urządzenia. Efekt projektu znajdzie zastosowanie w przemyśle drzewnym, lotniczym czy automotive.

 

Projekt jest realizowany jest w ramach inwestycji funduszu VC Link, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa Wartość projektu wynosi 1,100,000.00 PLN wartość dofinansowania 880,000.00 PLN.